March 01, 2006

Zugvögel / Routen / flyways

Zugvögel-Routen (EU) - Quelle: Stern

Zugvögel-Routen Asien / Afrika / Europa - Quelle: Stern

Zugvögel-Routen Nordamerika

Bird flu suspected in Bahamas http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N02170994.htm